Informacja dotycząca RODO

RODO obowiązujące 25.05.2018r. w Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
J.M.Z.A Karbownik -Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny – przetwarzanie danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest: Przedsiębiorstwo Wielobranzowe J.M.Z.A KARBOWNIK-Spółka Jawna  ul.Piłsudskiego 103, 26-200 Końskie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w naszej firmie napisz do nas na adres e-mail: info@bluza.pl  lub nasz adres pocztowy jak wyżej. Państwa dane otrzymaliśmy podczas zawierania transakcji zakupu, sprzedaży lub w procesie zamawiania towarów. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:- do sprawnej obsługi zamówień - do wystawienia faktur.Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania części Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (dane adresowe i identyfikacyjne na dokumentach sprzedaży i zakupu). Tej części danych osobowych jesteśmy zobligowani używać do czasu wymaganego w tych przepisach. Zgodę na przetwarzanie pozostałych danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Nie udostępniamy powierzonych danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Tylko organy kontroli mają takie uprawnienia w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).